Fundamentem życia jest ENERGIA. Pozyskujemy ją z pożywienia, słońca, ale i kontaktów z innymi. Świadomie bądź nie – dążymy do osiągnięcia równowagi energetycznej określanej jako „harmonia ciała, emocji, umysłu i ducha”. Ruch energii w naszym ciele nigdy nie ustaje. Brak ruchu lub częściowe jego zblokowanie w ciele, czy umyśle, prowadzi do cierpienia a w rezultacie objawia się jako DYSHARMONIA. Odkrycie potencjału człowieka to zadanie, które przyświeca nam zarówno w codziennej pracy terapeutycznej, jak i w poszukiwaniu odpowiednich ku temu narzędzi. Takim jest właśnie STRD – skaningowa diagnostyka termoregulacyjna.

Opiera się na bezdotykowym pomiarze, oddawanego przez ciało, promieniowania cieplnego i obserwacji jego zmian regulacyjnych (miejsca, w których nie nastąpiła regulacja/zmiana są potencjalnym ogniskiem rozwoju choroby).

Podstawową zaletą termografii jest całkowicie nieinwazyjny charakter badania oraz brak ograniczeń w zależności od płci i wieku (nieszkodliwe nawet dla kobiet w ciąży i płodów).

Termografia jest cennym uzupełnieniem stosowanych rutynowo metod diagnostycznych, daleko wykraczającym poza tradycyjne myślenie medyczne.

Każdy człowiek poznając swoje możliwości oraz odkrywając swoją siłę (potencjał) może efektywniej realizować się w indywidualnym kierunku.

Dzięki STRD możliwe jest precyzyjne i powtarzalne określenie sposobu osiągnięcia oraz utrzymania HARMONII na poziomie ciała i umysłu poprzez indywidualnie dobraną dietę, suplementację oraz działania anti-aging.

Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna, w skrócie nazywana STRD, to całościowa metoda służąca ocenie stanu psycho-energetycznego badanego organizmu umożliwia (skan + test):

 • ocenę psychoenergetyczną człowieka – obserwując blokady energetyczne, dolegliwości, stany emocjonalne możliwym staje się poznanie i zrozumienie siebie, co z kolei ułatwia samorozwój.
 • prowadzenie skutecznej profilaktyki zdrowia poprzez indywidualnie opracowany program żywieniowy, suplementacyjny oraz relaksacyjny.
 • ogólny stan zdrowia (w ujęciu statystycznym);
 • blokady w sposobie funkcjonowania organizmu zanim pojawią się możliwe do zdiagnozowania choroby;
 • stopień ryzyka zachorowania na nowotwory, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworu płuc i sutka;
 • stopień oddziaływania stresu na organizm;
 • czy mamy do czynienia z procesem ostrym czy przewlekłym oraz zlokalizować jego ognisko;
 • wpływ psychiki oraz emocji na zaburzenia somatyczne – wyznaczyć tzw. indeks psychosomatyczny;
 • stopień zaburzeń hormonalnych, alergicznych i toksycznych;
 • miejsce i zakres zaburzeń wegetatywnych;
 • stan energetyczny organizmu, czyli zdolność do pokonania choroby.

Przykład dla lepszego zrozumienia:
– jednym z, a czasem jedynym, objawem zawału mięśnia sercowego jest ból lewej ręki. Pytanie nasuwa się samo: co ma wspólnego ból ręki z chorym sercem? Otóż nasz organizm należy rozpatrywać jako całość (jeden wielki system), gdzie każda komórka zależna jest od wielu innych. Podobnie jak w zawale, każda choroba może mieć swoje podłoże (przyczynę) w miejscu odległym od miejsca wystąpienia objawów.

Metoda wspiera nas zawodowo, ale jest również realną pomocą w naszym prywatnym rozwoju. Za cel stawiamy sobie wzrost świadomości własnej i naszego otoczenia krzewiąc ideę lepszego, bardziej świadomego życia.

Przy pomocy pomiaru zmiany pola cieplnego człowieka w zakresie podczerwieni możemy przyjrzeć się regulacji temperatury kolejnych stref ciała organizmu, co obrazuje nam stan energetyczny badanego oraz pomaga zobaczyć zaburzenia natury emocjonalnej i psychologicznej.

W krótkiej prezentacji, naturoterapeutka Agata Waszak w 9-ciu punktach wyjaśnia, jak diagnostyka STRD może ułatwić oraz wzbogacić pracę każdego specjalisty.

 

Jak diagnostyka STRD ułatwia pracę każdemu terapeucie?


 

 

 

Do kogo kierujemy STRD?


 

…i wszystkich zainteresowanych profilaktyką zdrowia oraz poznaniem swojego potencjału.

Raport oceny energetycznej


 

Poniżej  przykładowy raport diagnozy STRD dla poszczególnych stref psycho-energetycznych:

 • kolor czerwony to nadmiar energii;
 • kolor niebieski to niedobór energii;
 • kolor czarny to zablokowanie energii (inaczej chaos).

 

dietetyka_pic1.5c303f7491b13fc685e7d77fa4030345 dietetyka_pic2.dfbf45082c4758b032208e33603942e5