Terapia neuralna to metoda leczenia polegająca na odblokowaniu meridianów poprzez wkłucia w punkty akupunkturowe i podania do nich leków homeopatycznych, izopatycznych lub allopatycznych np. lignocaina, notakehl, traumeel.

Dzięki temu uzyskuje się poprawę czynności przewodzącej osłonek nerwowych i poprawę funkcjonowania narządów. Można tą metodą leczyć zespoły bólowe, przewlekłe choroby narządowe a wspomagająco wszystkie dolegliwości z jakimi zgłasza się pacjent. Jest to najszybsza metoda rewitalizująca.

Jej podstawy wywodzą się z teorii neuropsychologicznej: uraz oraz choroba powodują długotrwałą dysfunkcję układu nerwowego (powstaje napięcie). Prosty zastrzyk z prokainy dokładnie w miejsce, gdzie następuje nieprawidłowy impuls, może przywrócić porządek w układzie i prowadzić do całkowitego wyleczenia, często ze skutkiem natychmiastowym.