Moim zdaniem uzupełnienie niedoborów wszelki substancji bioaktywnych w organizmie jest bardzo istotnym elementem terapii. Sądzę jednak, że długotrwałe przyjmowanie dużych dawek suplementów nie jest optymalnym rozwiązaniem. W swojej pracy staram się określić powód niedoboru, którym może być:

  • zbyt mała podaż,
  • złe wchłanianie,
  • wzmożone zapotrzebowanie, ze względu na schorzenia czy też stosowane leczenie.

Uważam, że dopiero po zrozumieniu podłoża deficytu można osiągnąć długotrwały sukces terapeutyczny.