Homeopatia jest kompletnym systemem leczniczym bazującym na naturalnym prawie leczenia – prawie podobieństwa, które brzmi „podobne leczy podobne”. Oznacza to, że lekarstwo, które podane zdrowemu człowiekowi wywołuje określone efekty, może wyleczyć każdą chorobę o podobnych objawach. Uproszczony przykład – kiedy kroimy cebulę łzawią nam oczy i mamy katar, ale kiedy wyjdziemy na otwarte powietrze łagodnieją te przykre dolegliwości. Jeżeli przeziębimy się, mamy grypę lub alergie ze łzawieniem i katarem, który łagodnieje na otwartym powietrzu. Lek homeopatyczny – Allium cepa – zrobiony właśnie z cebuli wyleczy przeziębienie, grypę i alergie.

Podstawową zasadą homeopatii jest leczenie człowieka jako całości – jedności umysłu i ciała, ze szczególnym uwzględnieniem jego indywidualności. Nie ma dwóch takich samych pacjentów, którzy mimo takiej samej diagnozy, mają taki sam przebieg choroby, tak samo ją znoszą i reagują na leki…

 

Leczenie homepatyczne


Leczenie homeopatyczne polega na pobudzaniu organizmu do uzyskania naturalnej, wewnętrznej równowagi. Homeopatię zalecam jako formę podstawową lub uzupełnienie leczenia.

Leczenie homeopatyczne jest leczeniem farmakologicznym. Polega na stosowaniu leków, które są przepisywane na podstawie określonej farmakologii homeopatycznej, tak jak stosowanie leków chemicznych, opierając się na określonej farmakologii chemicznej.

Leczenie homeopatyczne opiera się na zasadzie podobieństwa. Stosuje się leki zawierające bardzo małe dawki substancji aktywnych, które w dawkach większych wywołują u osoby zdrowej objawy podobne do objawów chorobowych obserwowanych u pacjenta. Oznacza to, że ta sama substancja aktywna podana w dużych dawkach wywołuje u człowieka zdrowego objawy choroby, zaś podana w minimalnych dawkach może tę chorobę wyleczyć. Wysokie rozcieńczenia leków homeopatycznych w naturalny sposób pobudzają organizm do walki z chorobą. Wzmacniają również jego wewnętrzne siły odpornościowe.

Główną cechą leków homeopatycznych jest ich skuteczność. Została ona potwierdzona w prowadzonych od kilkudziesięciu lat badaniach klinicznych publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych oraz przez obserwacje lekarzy praktyków. Co równie ważne, to ich wysokie bezpieczeństwo. Leki te nie wywołują działań niepożądanych.

Homeopatia klasyczna


Polega na zebraniu dokładnego wywiadu (najważniejsze są tu symptomy psychiczne oraz emocje, a nie objawy fizyczne) i podaniu pojedynczego leku. Taka terapia + odpowiednia praca terapeutyczna umożliwia leczenie przyczynowe (całkowite wyzdrowienie).

 

Homeopatia kliniczna


Polega na podaniu pojedynczego lub kompleksowego leku, zgodnego z objawami fizycznymi zgłaszanymi przez pacjenta. Jest przykładem terapii objawowej.